PowerPlug_Mennekes

 

พาวเวอร์ปลั๊ก ปลั๊กไฟฟ้าแรงสูง ปลั๊กตัวผู้ ปลั๊กตัวเมีย ปลั๊กตัวเมียฝัง ปลั๊กตัวเมียแบบติดผนัง ปลั๊กตัวเมียกลางทาง ปลั๊ก MENNEKES ปลั๊กมาตรฐาน CEE