อุปกรณ์ไฟฟ้า

ป้ายไฟทางออก Exit Sign
บัลลาสต์
กล่องใส่บัลลาสต์
กล่องต่อสายไฟ Junction Boxes
หม้อแปลงไฟฟ้า Transformers
คอนเนคเตอร์ Connectors
คอนเดนเซอร์ Condensers
นาฬิกาตั้งเวลา Timer ไทมเมอร์
Time swithches  แบรนด์ BEC, Grasslin Tactic , Grasslin Talento
สวิทช์แสงแดด  Photo Controls  แบรนด์ BEC, Kagasel, Selcon
อุปกรณ์ปลั๊กไฟ Plugs แบรนด์ BEC, Cooper, Meikosha
ขั้วหลอดไฟ ขั้วห้อยกันน้ำ
รางไฟ รางแทรคไลท์ รางแทรกไลท์