BEC_บุญธนาภัณฑ์_หลอดไฟ_โคมไฟ_05


โคมไฟฉุกเฉิน

อุปกรณ์ให้แสงสว่างสำรองในอาคาร คุณภาพมาตรฐาน มอก.  สำรองไฟติดสว่างอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ ปลอดภัย อุ่นใจ พร้อมใช้ทุกครั้งเมื่อเกิดไฟดับ มีหลายความสว่างและระยะเวลาสำรองไฟให้เลือก (มีรีโมทควบคุมการใช้งาน  *แยกซื้อเพิ่มเติม) พร้อมการรับประกันสินค้า (Warranty)

โคมไฟฉุกเฉิน LED แบรนด์ BEC / BLite
โคมไฟฉุกเฉิน LED แบรนด์ DYNO