BEC_บุญธนาภัณฑ์_หลอดไฟ_โคมไฟ_04


โคมไฟภายใน BEC
ทั้งแบบพร้อมใช้งาน (Complete set) โคมไฟพร้อมLEDในตัว สะดวกในการติดตั้งและไม่ต้องหาหลอดไฟมาติดเพิ่มหลายขั้นตอน และแบบโคมเปล่าสามารถถอดเปลี่ยนหลอดไฟภายในได้ สามารถเลือกขนาดวัตต์ที่ต้องการได้เองตามความต้องการ


โคมไฟฝังฝ้า
โคมไฟติดลอย
โคมไฟติดเพดาน
โคมไฟแขวนเพดาน
โคมไฟติดผนัง
โคมไฟดาวน์ไลท์
โคมไฟอ่านหนังสือ
โคมไฟกระจกแต่งหน้า
โคมไฟตกแต่งห้อง ตกแต่งบ้าน
โคมไฟติดราง
โคมไฟส่องสินค้า
โคมไฟอเนกประสงค์
โคมไฮเบย์ โคมไฟอลูมิเนียม
โคมไฟอุตสาหกรรม โคมไฟโรงงาน
โคมตะแกรงฝังฝ้า โคมพริสเมติกฝังฝ้า
โคมตะแกรงติดลอย โคมพริสเมติกติดลอย