แบบแจ้งวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

เรียน  ลูกค้าบริษัททุกท่าน

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองและดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงจัดทำแบบแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการแจ้งสิทธิของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อกับบริษัท ดังนี้

 1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อทำการซื้อขาย จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ , วัน/เดือน/ปีเกิด ,สัญชาติ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำใบกำกับภาษี บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าและให้เครดิตกับลูกค้า บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่, วัน/เดือน/ปีเกิด, อีเมล และเลขที่บัญชีธนาคาร โดยอาศัยฐานที่ท่านจะได้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระค่าสินค้าของลูกค้า โดยการชำระด้วยบัตรเครดิต บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรเครดิต/เดบิต โดยอาศัยฐานที่ท่านจะได้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกลับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าโทรเข้ามายังบริษัทเพื่อขอข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นบริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล โดยอาศัยฐานที่ท่านจะได้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 7. เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน กรณีที่ลูกค้ามารับสินค้าเอง โดยไม่มีใบสั่งซื้อ (PO) บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่, เลขที่บัตรประชาชน , วัน/เดือน/ปีเกิดและสัญชาติ โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 8. เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อขอเงินคืนหรือลดหนี้ บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ข้อมูลการซื้อขายสินค้า, เลขที่บัญชีธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้ฐานที่ท่านจะได้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 9. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครสมาชิก และสะสมแต้มสมาชิกหรือรับรางวัลจากบริษัท บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยอาศัยฐานที่ท่านจะได้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 10. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำใบเสนอราคา บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 11. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีลูกหนี้การค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการรับชำระหนี้
  (การวางบิล)  หรือส่งแจ้งเตือน (Notice) เพื่อชำระเงิน บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขที่บัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 12. เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ เสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษให้กับลูกค้า บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้ฐานการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 13. เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอสินค้า หรือโปรโมชั่น แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ,ประวัติการซื้อสินค้า และหมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้ฐานการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 14. เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์บริษัท(PR) การร่วมกิจกรรมของลูกค้ากับบริษัท บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ภาพนิ่ง ,ภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ฐานการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 15. เพื่อวัตถุประสงค์ในประกาศการรับรางวัลที่มีการร่วมกิจกรรมผ่านไลฟ์สดในเฟสบุ๊ค บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อเฟสบุ๊คลูกค้า โดยใช้ฐานการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภายนอก และเปิดเผยให้กับหน่วยงานภาครัฐภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและให้บริการต่อลูกค้า ทั้งนี้บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าหลังจากสิ้นสุดสัญญาเป็นระยะเวลา 10 ปี  เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการลบ, ทำลาย หรือใช้วิธีการอื่นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้   

ท่านสามารถขอสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีการนำมาประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ได้แก่สิทธิในการขอเข้าถึง, แก้ไข, ลบหรือทำลาย, ขอให้ระงับการใช้, คัดค้านการประมวลผล, ขอถอนความยินยอม รวมถึงสิทธิในการขอรับส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ ***** ท่านสามารถดูรายละเอียดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทาง www.electric.co.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด 

เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เว็ปไซด์ : www.electric.co.th

อีเมล : BEC_pdpa@electric.co.th