ความรู้เรื่องไฟฟ้า

ไฟฟ้ากระแสตรง Vs ไฟฟ้ากระแสสลับ คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร?

ไฟฟ้ากระแสตรง Vs ไฟฟ้ากระแสสลับ คืออะไร เรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมกับวิชา ส.ป.ช. แต่สุดท้ายโตขึ้นมาเราก็อาจจะทิ้งชุดความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าไปจนหมดเกลี้ยง

วันนี้เราจึงมาทบทวนกันสักนิดกับความรู้เบสิค ที่จะทำให้เราเข้าใจของไฟฟ้ามากขึ้น โดยเราจะไปดูกันว่า “ไฟฟ้ากระแสตรง” กับ “ไฟฟ้ากระแสสลับ” ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆ นั้นคืออะไร และมันแตกต่างกันอย่างไร

ทำความรู้จัก ไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Direct Current : DC หมายถึงกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางในการเคลื่อนที่เป็นวงจรไปในทิศทางเดียวกัน โดยไหลจากขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วกลับเข้าไปยังขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอีกครั้ง ตัวอย่างของไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ และวงจรของถ่านไฟฉาย เป็นต้น

ทำความรู้จัก ไฟฟ้ากระแสสลับ

ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Alternating Current Electricity: AC หมายถึงกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางในการเคลื่อนที่ไปและกลับสลับไปสลับมาระหว่างขั้วลบและบวกตลอดเวลา ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับใช้ในบ้านเรือนหรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากๆ ทั้งนี้ เพราะสามารถส่งไปยังที่ไกลๆ ตามสายไฟได้ดีกว่าไฟฟ้ากระแสตรง และกำลังไฟไม่ตก อีกทั้งยังสามารถแปลงแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานด้วยการใช้หม้อแปลงอีกด้วย

ประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสตรง

 1. ใช้ในการชุบโลหะต่างๆ
 2. ใช้ในการทดลองทางเคมี
 3. ใช้เชื่อมโลหะและตัดแผ่นเหล็ก
 4. ทำให้เหล็กมีอำนาจแม่เหล็ก
 5. ใช้ในการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี
 6. ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 7. ใช้เป็นไฟฟ้าเดินทาง เช่น ไฟฉาย

ประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสสลับ

 1. ใช้กับระบบวงจรการให้แสงสว่าง
 2. ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังมากๆ
 3. ใช้กับเครื่องเชื่อม
 4. ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เกือบทุกชนิด
 5. ประหยัดค่าใช้จ่าย และผลิตได้ง่าย

เรื่องน่ารู้ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า

รู้หรือไม่ว่า ไฟฟ้ากระแสตรง อาทิ ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือ ถ่านไฟ จะทำอันตรายกับเราได้น้อยน้อยกว่าไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งก็คือกระแสไฟที่ใช้ตามบ้านเรือน ทั้งนี้ เพราะไฟฟ้ากระแสสลับไม่จำเป็นต้องวิ่งให้ครบวงจร ต่างกันกับไฟฟ้ากระแสตรงที่จำเป็นต้องวิ่งให้ครบวงจร ซึ่งเมื่อเราเผลอนำนิ้วไปจิ้มผ่านไฟฟ้ากระแสตรง จะเป็นการขัดวงจร เมื่อวงจรวิ่งไม่ครบ ก็ไม่เป็นอันตราย หรือเป็นอันตรายน้อยกว่านั่นเอง ซึ่งเมื่อรู้แบบนี้แล้ว การระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจและให้ความสำคัญ

Related Posts