BEC COMPANY PROFILE

ชื่อบริษัท : บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน : 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย

อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ท่อเหล็กร้อยสายไฟ
พาวเวอร์ปลั๊กสวิทช์ปลั๊ก และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ทุนจดทะเบียน : 138,000,000 บาท

บริษัทในเครือ : บริษัท บีทีพีอุตสาหกรรม จำกัด

ลักษณะธุรกิจ : ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท