ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวแทนจำหน่าย BEC ทั่วประเทศไทย เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสำคัญของบริษัทฯ มีทั้งร้านขายปลีกขนาดย่อมและห้างร้านขนาดใหญ่ประจำจังหวัด ไปจนถึงร้านค้าในหลากหลายอำเภอ ตำบล ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งถือเป็นคู่ค้าที่ยาวนานของบริษัทฯ ทำธุรกิจร่วมกันมาตั้งแต่  10 – 50 ปี จากรุ่นสู่รุ่น เติบโตมาพร้อมกับบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ


“ปัจจุบันมีร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวแทนจำหน่าย BEC กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยกว่า 2,000 ราย “


เพื่อให้สินค้ากระจายเข้าถึงผู้บริโภคอย่างครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโคมไฟ หลอดไฟ ที่มีคุณภาพสูง  มีมาตรฐาน มอก. ในราคาจับต้องได้ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว