ด้วยนโยบายที่ต้องการผลักดันสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ จึงเพิ่มช่องทางขายออนไลน์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภครายย่อย ช่วยกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม

“ตอบโจทย์การซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุค 4.0 และเป็นการรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงความหลากหลายและครบถ้วนของสินค้าเอาไว้ “


https://www.facebook.com/Beconlineshop
https://lin.ee/bM1RwhQ
https://www.lazada.co.th/shop/bec-online-shop/
https://shopee.co.th/beconlineshop