เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างสำหรับงานโครงการก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตรงตามความต้องการที่กำหนด (Specification) บริษัทฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของสินค้าและการให้บริการกลุ่มลูกค้างานโครงการ โดยมีทีมขายโครงการและทีมวิศวกรไฟฟ้า คอยให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิค และบริการออกแบบแสงสว่างให้แก่ลูกค้า / ผู้ใช้งานโครงการทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งงานภาครัฐและเอกชน ทั้งอาคารแนวราบ (Low rise) และอาคารสูง (High rise)

นอกเหนือจากสินค้ากลุ่มไลท์ติ้ง โคมไฟ หลอดไฟ แบรนด์ BEC / Blite ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้าระบบไฟฟ้าที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำ อาทิ ท่อเหล็กร้อยสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ระบบพื้นยกต่ำ เป็นต้น