ติดต่อเรา
บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

สอบถามสินค้าและสั่งซื้อ
projectsales@electric.co.th
Tel : 02-236-0054 ต่อ 304, 302
Line : @beconlineshop

เสนอขายสินค้า
purchase@electric.co.th
Tel : 02-236-0054 ต่อ 602 – 606

ร้องเรียนการบริการ
complain@electric.co.th

ติดต่อสมัครงาน
hr@electric.co.th
Tel : 02-236-0054 ต่อ 164

วันและเวลาทำการ
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 8.00 – 17.00 น.