หนังสือดีสำหรับคนรักบ้าน และท่านที่สนใจเรื่องการแต่งบ้าน เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ที่มีการแจกฟรีอยู่แล้วโดยผู้เรียบเรียง ทีมงานเราได้รวบรวมไว้ ให้ท่านสามารถนำไปศึกษา และใช้ปรับแต่งบ้าน

คู่มือการตรวจรับบ้านก่อนโอนแบบผู้ไม่รู้

เรียบเรียงโดย วิญญู วานิชศิริโรจน์ ถ้าคุณกำลังต้องรับโอนบ้าน หรือต้องทำการตรวจรับงานต่อเติม สร้างบ้าน คู่มือเล่มนี้จะช่วยแนะนำวิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจรับบ้าน สามารถดาวโหลดได้ เป็นไฟล์รูปแบบ PDF อ่านได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แทบเลต และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถดาวโหลดได้ที่ http://bit.ly/2OPnqqh

ฮวงจุ้ย : คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย

แม้ว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยจะเป็นหลักวิชาที่มาจากชาวจีน แต่ก็มีการนำไปปรับใช้ทั่วทุกมุมโลก หนังสือ ตำราที่กล่าวถึงเรื่องนี้มีมากมาย บางครั้งก็เต็มไปด้วยความเชื่อที่หลากหลาย หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัยของ คุณกิตติ์ชูพงษ์ ฉัตรเจริญสิน เป็นลิขสิทธิ์ของทางบัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื้อหาเป็นงานวิจัย รวบรวมแนวคิด วิธีการจัดฮวงจุ้ย และความเชื่อต่างๆ การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถดาวโหลดได้ที่    http://bit.ly/2JNGuU6  หรือ http://bit.ly/2zzXDM3