โคมไฟติดเพดาน LED รุ่น Neptune-01

โคมไฟติดลอย LED รุ่น Neptune

ขนาด 36 วัตต์

เปลี่ยนได้ 3 แสง -> แสงขาว (6500K), แสงขาวนวล (4000K) และ แสงเหลือง (3000K)

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

โคมไฟติดเพดาน LED รุ่น Neptune-02

โคมไฟติดลอย LED รุ่น Neptune

ขนาด 36 วัตต์

เปลี่ยนได้ 3 แสง -> แสงขาว (6500K), แสงขาวนวล (4000K) และ แสงเหลือง (3000K)

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

โคมไฟติดเพดาน LED รุ่น Neptune-03

โคมไฟติดลอย LED รุ่น Neptune

ขนาด 36 วัตต์

เปลี่ยนได้ 3 แสง -> แสงขาว (6500K), แสงขาวนวล (4000K) และ แสงเหลือง (3000K)

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

โคมไฟติดเพดาน LED รุ่น Neptune-04

โคมไฟติดลอย LED รุ่น Neptune

ขนาด 36 วัตต์

เปลี่ยนได้ 3 แสง -> แสงขาว (6500K), แสงขาวนวล (4000K) และ แสงเหลือง (3000K)

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

โคมไฟติดเพดาน LED รุ่น Neptune-05

โคมไฟติดลอย LED รุ่น Neptune

ขนาด 36 วัตต์

เปลี่ยนได้ 3 แสง -> แสงขาว (6500K), แสงขาวนวล (4000K) และ แสงเหลือง (3000K)

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

โคมไฟติดเพดาน LED รุ่น Neptune-06

โคมไฟติดลอย LED รุ่น Neptune

ขนาด 36 วัตต์

เปลี่ยนได้ 3 แสง -> แสงขาว (6500K), แสงขาวนวล (4000K) และ แสงเหลือง (3000K)

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

โคมไฟติดเพดาน LED รุ่น Neptune-07

โคมไฟติดลอย LED รุ่น Neptune

ขนาด 36 วัตต์

เปลี่ยนได้ 3 แสง -> แสงขาว (6500K), แสงขาวนวล (4000K) และ แสงเหลือง (3000K)

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล