โคมไฟถนน โซลาร์เซลล์ LED รุ่น Vienna

โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ เทคโนโลยีเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแสงสว่างตัวโคมมาพร้อมกับ Solar Panel และ Moving Sensor

๐ เหมาะสำหรับใช้ภายนอก เช่น บริเวณทางเดิน สนาม และโรงจอดรถ

๐ ไฟสว่างเมื่อมีการเคลื่อนไหว ไฟจะยังคงสว่างอยู่ 15 วินาทีหลังไม่มีการเคลื่อนไหว และจะหรี่ลงอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง ก่อนใช้งานครั้งแรก ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อน โดยการกดปุ่ม OFF แล้วนำไปตากแดด 12 ชั่วโมง

รายละเอียด