โคมแขวนเพดาน รุ่น Celister K

โคมไฟติดผนัง

K053-1

K053-2

K055-1

K055-2

โคมไฟแขวนเพดาน

K053-6

K055-3

K055-6