โคมไฟดาวน์ไลท์ รุ่น SMR

โคมไฟดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้าหน้าเหลี่ยม

ㆍตัวโคมผลิตด้วยกระบวนการ Aluminium Die-casting ซึ่งมีความแม่นยำสูงและช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุ

ㆍมี 2 สี คือ สีขาว, สีดำ