โคมไฟติดผนัง รุ่น 3W-007

โคมไฟติดผนัง (Matt Coffee)

มีให้เลือก 2 ขนาด คือ

  • รุ่น 3W-00701 ขนาด 220x110x325 มิลลิเมตร
  • รุ่น 3W-00702 ขนาด 220x110x200 มิลลิเมตร

ควรใช้กับหลอดไฟ ขั้ว E27

รายละเอียด