โคมไฟดาวน์ไลท์ รุ่น OMR

โคมไฟดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้าหน้ากลม

ㆍตัวโคมผลิตด้วยกระบวนการ Aluminium Die-casting ซึ่งมีความแม่นยำสูงและช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุ

ㆍมี 3 สี คือ สีขาว, สีเงิน, สีดำ