โคมไฟส่องสินค้า รุ่น GP094

โคมไฟส่องสินค้า ขนาด 5.5 นิ้ว เหมาะสำหรับส่องสินค้และวัตถุตามจุดที่ต้องการนั้นเพื่อเพิ่มความสวยงาม ความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า

ㆍตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง น้ำหนักเบา

ㆍ สามารถปรับทิศทางการส่องสว่างได้ทุกทิศทาง

ㆍ มาพร้อมขาหีบและสายไฟยาว 2 เมตร

ㆍ ใช้ร่วมกับหลอดขั้ว E27