BEC ฉลอง 54 ปี แจก 54 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ลุ้นเป็นเจ้าของ  รถยนต์ Toyota Yaris Ativ  มูลค่า 509,000 บ.- รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Suzuki Smash 110 จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 263,2...

Continue reading