หลอดไฟฟ้า
หลอดฮาโลเจน


โคมไฟฟ้า
โคมไฟ LED
โคมไฟดาวน์ไลท์


บัลลาสต์


หม้อแปลงไฟฟ้า


ไดร์เวอร์


อิกไนเตอร์


โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
เซอร์กิตเบรคเกอร์
อุปกรณ์ปลั๊กไฟ
- BEC
ปลั๊กไฟฟ้าแรงสูง
- CEE
คอนเดนเซอร์
- BEC
นาฬิกาตั้งเวลา
สวิทซ์แสงแดด
- EYE


DLP4/LED
ตรา: BLite  
 
DLP4/41W
ตรา: BLite  
 
DLP6/61W
ตรา: BLite  
 
DJ973-IL
ตรา: BEC  
 
Atlantis-E27
ตรา: BEC  
 
ATLAS
ตรา: BEC  
 
Cassiopeia
ตรา: BEC  
 
GVC-22W/T8F
ตรา: BEC  
 
GVC-S22W
ตรา: BEC  
 
GVC-H/100W
ตรา: BEC  
 
GVC-F/50W
ตรา: BEC  
 
LED 9W/T5F
ตรา: BEC  
 
LED 18W/T5F
ตรา: BEC  
 
SET-LED-11W/T8
ตรา: BEC  
 
GVC-D7W/401-6500K
ตรา: BEC  
 
GVC-D9W/401-6500K
ตรา: BEC  
 
GVC-D9W/601-6500K
ตรา: BEC  
 
GVC-D12W/601-6500K
ตรา: BEC  
 
SQ1/ALU
ตรา: BEC  
 
SQ2/ALU
ตรา: BEC  
 ดูทั้งหมด:
ดูทั้งหมด:
Home | Profile | Products | Order | Contact us |Webboard | Job career

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
179 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-236-0054, 02-237-3875-87 , โทรสาร. 02-266-5426, 02-238-3008, 02-236-2715

All rights reserved. ออกแบบ และ โปรโมท โดย Thailand web design