หลอดไฟฟ้า
หลอดฮาโลเจน


โคมไฟฟ้า
โคมไฟ LED
โคมไฟดาวน์ไลท์


บัลลาสต์


หม้อแปลงไฟฟ้า


ไดร์เวอร์


อิกไนเตอร์


โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
เซอร์กิตเบรคเกอร์
อุปกรณ์ปลั๊กไฟ
- BEC
ปลั๊กไฟฟ้าแรงสูง
- CEE
คอนเดนเซอร์
- BEC
นาฬิกาตั้งเวลา
สวิทซ์แสงแดด
- EYE


GVC-22W/T8F
ตรา: BEC  
 
GVC-S22W
ตรา: BEC  
 
GVC-H/100W
ตรา: BEC  
 
GVC-H/150W
ตรา: BEC  
 
GVC-F/50W
ตรา: BEC  
 
LED 9W/T5F
ตรา: BEC  
 
LED 18W/T5F
ตรา: BEC  
 
SET-LED-11W/T8
ตรา: BEC  
 
GVC-D7W/401-6500K
ตรา: BEC  
 
GVC-D9W/401-6500K
ตรา: BEC  
 
GVC-D9W/601-6500K
ตรา: BEC  
 
GVC-D12W/601-6500K
ตรา: BEC  
 
SQ1/ALU
ตรา: BEC  
 
SQ2/ALU
ตรา: BEC  
 
SQ3/ALU
ตรา: BEC  
 
CC2.5/W
ตรา: BEC  
 
CC3.0/W
ตรา: BEC  
 
SMDL2.5
ตรา: BEC  
 
SMDL4.0
ตรา: BEC  
 
Radium-E
ตรา: BEC  
 [2010:09:23 10:05:37]   รางวัล "สถานประกอบกา...
[2009:07:02 11:07:40]   รางวัล "โครงการโรงงา...
ดูทั้งหมด:
ดูทั้งหมด:
Home | Profile | Products | Order | Contact us |Webboard | Job career

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
179 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-236-0054, 02-237-3875-87 , โทรสาร. 02-266-5426, 02-238-3008, 02-236-2715

All rights reserved. ออกแบบ และ โปรโมท โดย Thailand web design