หลอดไฟฟ้า
หลอดฮาโลเจน


โคมไฟฟ้า
โคมไฟดาวน์ไลท์


บัลลาสต์


หม้อแปลงไฟฟ้า


ไดร์เวอร์


อิกไนเตอร์


โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
เซอร์กิตเบรคเกอร์
อุปกรณ์ปลั๊กไฟ
- BEC
ปลั๊กไฟฟ้าแรงสูง
- CEE
คอนเดนเซอร์
- BEC
นาฬิกาตั้งเวลา
สวิทซ์แสงแดด
- EYE


SQ1/ALU
ตรา: BEC  
 
SQ2/ALU
ตรา: BEC  
 
SQ3/ALU
ตรา: BEC  
 
CC2.5/W
ตรา: BEC  
 
CC3.0/W
ตรา: BEC  
 
SMDL2.5
ตรา: BEC  
 
SMDL4.0
ตรา: BEC  
 
Radium-E
ตรา: BEC  
 
Radium-6561
ตรา: BEC  
 
Radium-6661
ตรา: BEC  
 
York
ตรา: BEC  
 
ZY-2015G
ตรา: BEC  
 
โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า (T5)
ตรา: BEC  
 
Radium-6660
ตรา: BEC  
 
Radium-6761
ตรา: BEC  
 
Vega125
ตรา: BEC  
 
Casino165
ตรา: BEC  
 
Smart
ตรา: BEC  
 
Faro
ตรา: BEC  
 
Toffy
ตรา: BEC  
 [2010:09:23 10:05:37]   รางวัล "สถานประกอบกา...
[2009:07:02 11:07:40]   รางวัล "โครงการโรงงา...
ดูทั้งหมด:
ดูทั้งหมด:
Home | Profile | Products | Order | Contact us |Webboard | Job career

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
179 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-236-0054, 02-237-3875-87 , โทรสาร. 02-266-5426, 02-238-3008, 02-236-2715

All rights reserved. ออกแบบ และ โปรโมท โดย Thailand web design