หลอดไฟฟ้า
หลอดฮาโลเจน


โคมไฟฟ้า
โคมไฟ LED
โคมไฟดาวน์ไลท์


บัลลาสต์


หม้อแปลงไฟฟ้า


ไดร์เวอร์


อิกไนเตอร์


โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
เซอร์กิตเบรคเกอร์
อุปกรณ์ปลั๊กไฟ
- BEC
ปลั๊กไฟฟ้าแรงสูง
- CEE
คอนเดนเซอร์
- BEC
นาฬิกาตั้งเวลา
สวิทซ์แสงแดด
- EYEขยายรูปภาพ    
โคมไฟรางนีออน
-ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6-0.8 mm.
-ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์
-เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน
หมายเหตุ :
รุ่นที่ขึ้นต้นว่า "BB" คือ โคมรางนีออนเปล่า
 
- Model Product name pic Brand size Price Order
1 BB12006 โคมรางนีออน 1x20W - BEC 175 ฿
2 BB22012 โคมรางนีออน 2x20W - BEC 250 ฿
3 BB14006 โคมรางนีออน 1x40W - BEC 250 ฿
4 BB24012 โคมรางนีออน 2x40W - BEC 400 ฿
5 RT118 แผ่นสะท้อนแสงโคมรางนีออน 1x20W BEC - 115 ฿
6 RT136 แผ่นสะท้อนแสงโคมรางนีออน 1x40W BEC - 230 ฿

[First] [prev] --- [1] --- [next] [Last]
Page 1 from 1 ( total 6 items )
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

[ Back ]

ดูทั้งหมด:
ดูทั้งหมด:
Home | Profile | Products | Order | Contact us |Webboard | Job career

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
179 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-236-0054, 02-237-3875-87 , โทรสาร. 02-266-5426, 02-238-3008, 02-236-2715

All rights reserved. ออกแบบ และ โปรโมท โดย Thailand web design